Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Skargi, wnioski, petycje

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbywa się według przepisów:

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • listownie na adres:
    Ministerstwo Klimatu i Środowiska
    ul. Wawelska 52/54
    00-922 Warszawa
  • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@klimat.gov.pl
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Skargę lub wniosek należy uzupełnić o: imię, nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e-mail).

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wpływające do Ministerstwa Klimatu i Środowiska ewidencjonuje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi - zgodnie z art. 227 Kpa - może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku - zgodnie z art. 241 Kpa - mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Członkowie kierownictwa MKiŚ przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00.

Osoby zainteresowane rozmową z członkiem kierownictwa MKiŚ proszone są o uprzednie pisemne zgłoszenie takiego wniosku na adres Biura Kontroli i Audytu (bka@klimat.gov.pl) ze szczegółowo określonym tematem rozmowy.

O wyznaczeniu terminu spotkania z członkiem kierownictwa MKiŚ zainteresowani będą powiadamiani pisemnie.

Interesanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

informację wytworzył: Andrzej Zbylut
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 31268
data wytworzenia: 2015-11-16 12:03
data publikacji: 2015-11-16 13:52
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-14 14:04
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-16 13:52 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-02-11 12:15 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2016-08-03 15:20 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2019-11-29 12:10 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2019-11-29 13:25 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2019-12-04 14:55 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2019-12-05 15:10 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2022-11-09 10:14 Marta Socjusz Aktualizacja zobacz zakres zmian
9 2022-11-21 12:01 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
10 2022-11-21 12:02 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
11 2022-11-21 12:06 Marta Socjusz Aktualizacja zobacz zakres zmian
12 2023-06-27 12:09 Agnieszka Szymańczak Aktualizacja zobacz zakres zmian
13 2023-09-14 09:33 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian