Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Skargi, wnioski, petycje

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wnoszących sprawy z zakresu skarg i wniosków do Ministra Klimatu i Środowiska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska

Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka

poprzez e-mail: info@klimat.gov.pl

telefonicznie: 22 36 92 900.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka

poprzez e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu rozpatrzenia skargi/wniosku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz w celu archiwizacji dokumentów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie stanowią jednak one odbiorców danych w rozumieniu przepisów RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
a następnie wieczyście na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska (kat. archiwalna A) i przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii

- prawo do sprostowania danych osobowych

- prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo ograniczenia przetwarzania.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej).

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie
z prawem.

 Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów normatywnych. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wnoszących sprawy z zakresu petycji do Ministra Klimatu i Środowiska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska

Może się Pani/Pan z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka

poprzez e-mail: info@klimat.gov.pl

telefonicznie: 22 36 92 900.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:

listownie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /mos/skrytka

poprzez e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu rozpatrzenia petycji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz w celu archiwizacji dokumentów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie stanowią jednak one odbiorców danych w rozumieniu przepisów RODO.

Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko mogą być opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska łącznie z treścią petycji, tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać wysyłając wiadomość na adres  inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.

 Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie wieczyście na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (kat. archiwalna A) i przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii

- prawo do sprostowania danych osobowych

- prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo ograniczenia przetwarzania.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są powyżej).

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem.

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie pozostawienie petycji bez rozpoznania.

 

 

informację wytworzył: Marta Socjusz
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 16004
data wytworzenia: 2018-05-17 15:55
data publikacji: 2018-05-17 16:21
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-06 12:53
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2018-05-17 16:21 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2018-05-18 13:00 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2018-05-23 13:30 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2018-05-23 16:21 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2018-06-25 09:40 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2019-11-29 12:10 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2019-12-04 14:55 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2019-12-04 15:26 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
9 2020-11-06 12:37 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
10 2020-11-06 12:38 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
11 2021-02-12 12:20 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
12 2021-02-12 12:19 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian