Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Rejestry GMO i GMM

Elektroniczne rejestry mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych są niezbędne w celu realizacji zadań Ministra Klimatu i Środowiska określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Rejestry są częścią systemu wymiany informacji o bezpieczeństwie biologicznym.

Rejestry GMM i GMO umożliwiają:

  • wprowadzanie i przechowywanie danych dotyczących czynności związanych z mikroorganizmami genetycznie zmodyfikowanymi zwanymi dalej GMM i organizmami genetycznie zmodyfikowanymi zwanymi dalej GMO;
  • wyszukiwanie danych;
  • prezentowanie ww. danych w postaci raportów i zestawień,
  • publikowanie danych na portalu gmo.ekoportal.pl oraz na portalu Otwarte Dane (https://dane.gov.pl).

Elektroniczne rejestry organizmów genetycznie zmodyfikowanych umożliwiają nieautoryzowanym użytkownikom wgląd do publicznych rejestrów GMM i GMO oraz składanie uwag do projektów działań z GMM i GMO.

Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej

Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej.

W Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej umieszcza się dane zawarte:

1) we wnioskach o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub zamknięte użycie GMO,

2) w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub zamknięte użycie GMO,

3) w decyzjach o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub zamknięte użycie GMO, i w decyzjach zmieniających te zezwolenia

- oraz ich aktualizacje.

Dane zawarte w Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia. Wgląd do Rejestru Zakładów Inżynierii Genetycznej jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód budżetu państwa.

 

Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej.

  W Rejestrze Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych umieszcza się dane zawarte:

1) w zgłoszeniach zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I lub II kategorii,

2) we wnioskach o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III lub IV kategorii,

3) w zgodach na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III lub IV kategorii,

4) w decyzjach o cofnięciu zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III lub IV kategorii i decyzjach zmieniających te zgody,

5) w decyzjach nakazujących zaprzestanie prowadzenia działań zamkniętego użycia GMM albo ich zawieszenie do czasu usunięcia wskazanych uchybień,

6) w opiniach, dotyczących wniosków o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM

- oraz ich aktualizacje.

  Dane zawarte w Rejestrze Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia.

Wgląd do Rejestru Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód budżetu państwa.

 

Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej.

W Rejestrze Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych umieszcza się dane zawarte:

1) we wnioskach o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO,

2) w zgodach na zamknięte użycie GMO,

3) w decyzjach o cofnięciu zgody na zamknięte użycie GMO i decyzjach zmieniających te zgody,

4) w opiniach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, dotyczących wniosków o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO

- oraz ich aktualizacje.

Dane zawarte w Rejestrze Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia.

Wgląd do Rejestru Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, stanowiąca dochód budżetu państwa.

 

Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska

Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska.

1) wnioski o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z dokumentacją;

2) zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z uzasadnieniami oraz informacje o cofnięciu i zmianie tej zgody;

3) opinie Komisji;

4) sprawozdania.

 Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska prowadzi się w postaci elektronicznej.

Dane zawarte w Rejestrze Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia.

Wgląd do Rejestru Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, stanowiąca dochód budżetu państwa.

 

Rejestr Produktów GMO

 Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi Rejestr Produktów GMO.

1) wnioski o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO wraz z dokumentacją;

2) zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO wraz z uzasadnieniami oraz informacje o cofnięciu lub zmianach tych zezwoleń;

3) decyzje w sprawie zakazu lub ograniczenia obrotu handlowego produktem GMO wraz z uzasadnieniem;

4) opinie Komisji;

5) informacje o zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub dla środowiska i podjętych działaniach interwencyjnych, o których mowa w art. 45.

 Rejestr Produktów GMO prowadzi się w postaci elektronicznej.

Dane zawarte w Rejestrze Produktów GMO są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia.

Wgląd do Rejestru Produktów GMO jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, stanowiąca dochód budżetu państwa.

 

Rejestr Upraw GMO

Rejestr Upraw GMO prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej.

Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Upraw GMO.

Rejestr Upraw GMO jest jawny, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu.

Wgląd do Rejestru Upraw GMO jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód budżetu państwa.

 

Podstawa prawna

Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych - test jednolity oraz akty wykonawcze https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000546

informację wytworzył: Joanna Rybak
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 11763
data wytworzenia: 2015-02-09 12:13
data publikacji: 2016-02-10 09:00
data ostatniej modyfikacji: 2023-09-25 10:26
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2016-02-10 09:00 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-02-17 12:13 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2017-10-25 13:06 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2023-06-19 12:26 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2023-06-19 14:38 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian