Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Departament Ochrony Powietrza i Klimatu

Wniosek o przydział uprawnień do emisji z rezerwy uprawnień

Wniosek o przydział uprawnień do emisji z rezerwy uprawnień

Prowadzący instalację nową w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS otrzymuje uprawnienia do emisji z rezerwy uprawnień, o której mowa w art. 10a dyrektywy 2003/87/WE.

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, z późn. zm.) prowadzący instalację nową składa wniosek o przydział uprawnień do emisji do ministra właściwego do spraw środowiska.

Wniosek należy złożyć na dostępnym tutaj formularzu, w postaci papierowej i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów.

Wniosek należy kierować do Ministra Środowiska, na adres:

Departament Ochrony Powietrza i Klimatu
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa.

Wniosek składa się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy po rozpoczęciu normalnej działalności lub zmienionej działalności w instalacji nowej.

Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do wniosku dołącza się:

  • raport o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku,
    protokół z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji informacji o instalacji nowej przekazanych we wniosku,
  • opis i schemat strukturalny instalacji nowej z podziałem na podinstalacje,
  • a w przypadku instalacji nowej, w której nastąpiło znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej, dołącza się dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie znaczącego zwiększenia zdolności produkcyjnej w instalacji nowej.

Minister Środowiska zwraca się do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) o opinię w zakresie kompletności zawartych we wniosku danych oraz poprawności przeprowadzonych obliczeń. Następnie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, przekazuje do akceptacji Komisji Europejskiej przedmiotowy wniosek wraz z propozycją przydziału uprawnień do emisji dla danej instalacji.

Ostateczny przydział uprawnień do emisji jest następnie ogłaszany przez Ministra Środowiska w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje szczegółowe dotyczące wypełniania wniosku można uzyskać w KOBiZE.

Pliki:

informację wytworzył: Kamila Drebszok
informację opublikował: Kamila DREBSZOK
liczba wyświetleń: 7680
data wytworzenia: 2016-06-01 10:07
data publikacji: 2016-06-01 12:50
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-04 11:13
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2016-06-01 12:50 Kamila DREBSZOK Dodanie zobacz zakres zmian