Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wzory wniosków

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej „ustawą ooś”).
Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 73:

  • ust. 1 a w brzmieniu:
    „1a. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w:
    1) postaci papierowej albo
    2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).”
  • ust. 4 w brzmieniu:
    „4. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.”

Ww. przepisy wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy ooś udostępnia się formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który zgodnie z art. 73 ust. 1a przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.

informację wytworzył: Dagmara Tkaczyk
informację opublikował: Jarosław Mielnik
liczba wyświetleń: 16133
data wytworzenia: 2023-01-27 11:58
data publikacji: 2023-01-27 11:58
data ostatniej modyfikacji: 2023-03-02 10:33
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2023-01-27 11:58 Jarosław Mielnik Dodanie zobacz zakres zmian
2 2023-01-27 13:51 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2023-01-27 14:12 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2023-01-27 14:37 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2023-01-27 15:08 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian