Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Praca

Służba Cywilna

Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska

Nabór do służby cywilnej Ministerstwa Środowiska odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

Ministerstwo Środowiska publikuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w zakładce Praca oraz umieszcza je na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Nasze ogłoszenia znajdziecie Państwo również w ogólnej bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej na stronie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Elementy ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy

 • nazwa urzędu i nazwa pracodawcy;
 • określenie stanowiska pracy (np. starszy inspektor, specjalista itp.) wraz z informacją o komórce organizacyjnej, w której znajduje się stanowisko;
 • informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • główne obowiązki przewidziane dla danego stanowiska pracy;
 • warunki pracy (warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań oraz miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy);
 • wymagania związane ze stanowiskiem pracy (w podziale na wymagania niezbędne oraz dodatkowe);
 • wymagane dokumenty i oświadczenia,
 • numer referencyjny ogłoszenia, który należy umieścić na kopercie zawierającej komplet dokumentów oraz przywołać w liście motywacyjnym;
 • miejsce składania (przesyłania) dokumentów, to jest adres siedziby Ministerstwa Środowiska;
 • termin składania (przesyłania) dokumentów: szczegółowe informacje zamieszczane są w treści ogłoszenia. Należy zwrócić uwagę czy o ważności aplikacji decyduje data wpływu lub złożenia dokumentów do urzędu czy data stempla pocztowego.

Uwaga: Oferty przesłane po terminie określonym w treści ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty     

 • życiorys i list motywacyjny, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów),
 • oświadczenia, których wzory udostępnione są na stronie BIP,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w określonym obszarze - lub oświadczenia potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego, zgodnie ze wzorem, do którego odsyła informacja w ogłoszeniu (w razie dopuszczenia takiego rozwiązania w treści ogłoszenia);

Wzory oświadczeń

Informacje dodatkowe

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy do korespondencji.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Techniki i metody naboru (informacja zamieszczana w treści ogłoszenia): obowiązkowe etapy naboru to weryfikacja formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna;

Opcjonalnie (w zależności od wymagań sformułowanych w ogłoszeniu oraz ustaleń w ramach procedury naboru) organizowane są dodatkowe etapy: np. testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych/dodatkowych, zadania praktyczne typu case study, weryfikacja znajomości języka.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

UWAGA: Ministerstwo Środowiska nie przyjmuje dokumentów drogą elektroniczną.

informację wytworzył: Grażyna Strządała
informację opublikował: Ryszard Walaszczyk
liczba wyświetleń: 5785
data wytworzenia: 2014-03-18 12:01
data publikacji: 2015-11-17 17:36
data ostatniej modyfikacji: 2016-02-17 11:30
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-17 17:36 Ryszard Walaszczyk Dodanie zobacz zakres zmian