Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Uznawanie Kwalifikacji

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do uznania kwalifikacji zawodowych

 

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2006).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Ważny dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.
 3. Dokumenty zawierające informacje o programie kształcenia w ukończonej szkole, jeżeli możliwe jest ich dołączenie.
 4. Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń.
 5. Dokumenty zawierające informacje o programie ukończonych kursów, szkoleń, jeżeli możliwe jest ich dołączenie.
 6. Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, zawierające informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.
 7. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.
 8. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego, wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.
 9. Dowód albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji w przedmiocie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art. 13 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
informację wytworzył: Marcin Warjas
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 7089
data wytworzenia: 2015-11-24 13:09
data publikacji: 2015-11-26 17:37
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13 12:56
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-26 17:37 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-02-17 13:09 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2018-06-05 16:14 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian