Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Strategie, plany, programy

Polityka Surowcowa Państwa

1 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa.” (PSP2050).


Uchwała została przyjęta na podstawie art. 21f ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Polityka surowcowa państwa stanowi jeden z projektów strategicznych ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020.

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju definiuje Politykę surowcową państwa jako projekt dotyczący budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin i surowców mineralnych w całym łańcuchu wartości.

 

Zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polityka Surowcowa Państwa wspiera także przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Link do uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa”

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/371  

informację wytworzył: Tomasz RYBA
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 8822
data wytworzenia: 2021-07-06 10:56
data publikacji: 2021-07-12 07:45
data ostatniej modyfikacji: 2022-04-13 08:33
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2021-07-12 07:45 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2021-07-12 07:47 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2021-07-12 07:48 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2021-07-12 07:49 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2021-12-20 16:24 Agnieszka Chodun Aktualizacja zobacz zakres zmian

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zakończenie konsultacji społecznych w ramach SOOŚ dla dokumentu „Polityka Surowcowa Państwa 2050” i przyjęcie Prognozy oddziaływania na Środowisko

 W terminie 21.12.2021 r. do 11.01.2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji społecznych dokument „Polityka Surowcowa Państwa 2050” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

 

Procedura SOOŚ obejmowała następujące elementy:

1) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na

środowisko z:

Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska

Głównym Inspektorem Sanitarnym

Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie

2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

3) uzyskanie wymaganych prawem opinii:

Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Opinia Głównego Inspektora Sanitarnego

Opinia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Opinia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa (podanie stosownych informacji o SOOŚ do publicznej wiadomości, zapewnienie możliwości zapoznania się z dokumentacją, zapewnienie możliwości składania uwag i wniosków),

5) rozpatrywanie otrzymanych uwag, wniosków i analiz oraz sporządzenie ostatecznej wersji  prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Według art. 55 ust. 3 UOOŚ, do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę  i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

2) opinie właściwych organów,

3) zgłoszone uwagi i wnioski,

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone,

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

 

Podsumowanie to znajduje się w załączonej dokumentacji.

 

W ramach konsultacji społecznych wpłynęły uwagi i wnioski odnoszące się zarówno  do projektu PSP 2050, jak i do prognozy oddziaływania na środowisko. Zestawienie tych uwag wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia przedstawiono w załącznikach do podsumowania.

 

Przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko pozwoliła na sformułowania rekomendacji w zakresie możliwości doskonalenia sposobu wdrażania PSP 2050. W prognozie oddziaływania na środowisko wskazano, że ustalenia projektu PSP 2050 nie kolidują z polityką ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, natomiast mogą zdecydowanie sprzyjać jej wdrażaniu w pośredni lub bezpośredni sposób. Mając na uwadze powyższe, w rezultacie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uznano zasadność przyjęcia i wdrażania PSP 2050.

informację wytworzył:
informację opublikował: Jarosław Mielnik
liczba wyświetleń: 6063
data wytworzenia: 2022-02-21 21:34
data publikacji: 2022-02-23 13:07
data ostatniej modyfikacji: 2022-04-13 08:32
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2022-02-23 13:07 Jarosław Mielnik Dodanie zobacz zakres zmian