Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Strategie, plany, programy

Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Na podstawie art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), opracowane w I cyklu planistycznym, zostały poddane przeglądowi i w uzasadnionych przypadkach aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r.


Zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy – Prawo wodne zaktualizowane i nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 22 października 2020 r. i są dostępne na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresami:


Zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy – Prawo wodne projekty MZP i MRP (dla powodzi od rzek oraz w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących) zostały sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami. Natomiast zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy projekty MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostały przygotowane przez właściwych dyrektorów urzędów morskich. Zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.


MZP i MRP sporządzono zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. 2018 poz. 2031).


Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dofinansowane zostały ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.


Szczegółowe informacje o MZP i MRP, w tym „Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” dostępne są na stronie: https://powodz.gov.pl/pl/mapy.

informację wytworzył: Katarzyna Falińska
informację opublikował: Jarosław Mielnik
liczba wyświetleń: 25342
data wytworzenia: 2020-10-22 13:52
data publikacji: 2020-10-22 13:52
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-22 13:55
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2020-10-22 13:52 Jarosław Mielnik Dodanie zobacz zakres zmian
2 2020-10-22 13:54 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2020-10-22 13:54 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian