Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Departament Edukacji i Komunikacji

Departament Edukacji i Komunikacji

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 poz. 40 j.t.) Minister Środowiska jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra tzn. ochroną i zrównoważonym zarządzaniem środowiskiem.

Organy fundacji (zarządy) zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 700 ze zm.).

Zadania wynikające z właściwości ministra w stosunku do fundacji realizuje w Ministerstwie Środowiska Departament Edukacji i Komunikacji.

Fundacje mają obowiązek składania corocznie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności (art. 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z pózn. zm.).

W sprawozdaniu należy odnieść się do każdego punktu rozporządzenia. Fundacja nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a informacje o charakterze finansowym przedstawia jedynie w zakresie, jaki wynika z powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Sprawozdanie jest przez fundację udostępniane do publicznej wiadomości.

Ponadto informujemy, że w listopadzie 2015 r. wszedł w życie art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach, który zwalnia fundację z obowiązku składania sprawozdania do Ministra Środowiska, jeżeli spełnione zostaną jednocześnie poniższe warunki:
1) fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego,
2) fundacja zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, tekst jednolity).

Poniżej publikujemy wzór sprawozdania, w celu ujednolicenia przekazywanych sprawozdań oraz wykaz fundacji, dla których Minister Środowiska jest właściwym ministrem. Sprawozdania należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

informację wytworzył: Agnieszka Maliszewska
informację opublikował: Ryszard Walaszczyk
liczba wyświetleń: 6293
data wytworzenia: 2016-08-31 09:00
data publikacji: 2016-08-31 09:31
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03 10:53
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2016-08-31 09:31 Ryszard Walaszczyk Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-10-03 10:22 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2016-11-02 14:09 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2016-12-22 16:30 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2017-02-01 09:09 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2017-03-01 13:29 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2017-04-03 13:23 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2017-05-08 09:19 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
9 2017-06-01 13:04 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
10 2017-06-28 08:55 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
11 2017-09-04 13:52 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
12 2017-11-09 16:08 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
13 2017-12-01 09:44 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
14 2018-01-05 12:27 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
15 2018-01-18 09:04 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
16 2018-02-05 09:48 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
17 2018-03-02 08:25 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian