Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Energetyka

Uznawanie kwalifikacji przez ministra klimatu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Uznawanie kwalifikacji przez ministra klimatu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz kraje członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2272, z 2019 r. poz. 534 i 577).

Organem właściwym w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych (wskazanych poniżej), zgodnie z art. 6 ww. ustawy, jest Minister Klimatu i Środowiska.

Lista zawodów regulowanych, w których kwalifikacje uznaje Minister Klimatu i Środowiska:

 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji rozpoczyna się na wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2006).

Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. Dokumenty załączone do wniosku składa się w języku polskim, bądź wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 14. ww. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 847, z 2018 r. poz. 650)), obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenia za pracę zostało ustalone przez Radę Ministrów na poziomie 2800 zł. W związku z powyższym:

 • opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji wynosi 980 zł.
 • opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • nr konta:

  • wpłaty z Polski: 55 1010 1010 0017 2022 3100 0000
  • wpłaty z zagranicy: PL 55 1010 1010 0017 2022 3100 0000, BIC: NBPLPLPW

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji oraz podać imię i nazwisko osoby, której kwalifikacje mają podlegać uznaniu.

Informacje dla wyjeżdżających

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Ministra Klimatu i Środowiska są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy. W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji. Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Dokumenty:

Lista Punktów Kontaktowych powołanych w państwach uczestniczących w procesie wzajemnego potwierdzania kwalifikacji.

informację wytworzył:
informację opublikował: Jarosław Mielnik
liczba wyświetleń: 5863
data wytworzenia: 2020-04-15 17:31
data publikacji: 2020-04-15 17:31
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-08 12:52
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2020-04-15 17:31 Jarosław Mielnik Dodanie zobacz zakres zmian
2 2020-04-15 17:49 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2020-04-15 17:56 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2020-04-22 15:34 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2020-04-22 16:22 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2020-04-23 12:54 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian