Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Dostęp do informacji publicznej w Ministerstwie Klimatu

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej – Danepubliczne.gov.pl, są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

1) pocztą elektroniczną na adres: info@klimat.gov.pl
2) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
3) pocztą na adres:
Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Od decyzji Ministra Klimatu i Środowiska o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, można złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Ministra, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zamiast tego Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wpis od skargi wynosi 200 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).

informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław Mielnik
liczba wyświetleń: 13706
data wytworzenia: 2019-08-07 12:09
data publikacji: 2019-08-07 12:09
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-24 11:27
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-08-07 12:09 Jarosław Mielnik Dodanie zobacz zakres zmian
2 2019-08-07 12:18 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2019-08-07 12:24 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2019-08-07 12:30 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2019-08-07 12:39 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2019-08-07 12:57 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2019-08-07 13:32 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2019-08-07 14:58 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
9 2019-08-07 15:05 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
10 2019-11-22 14:16 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
11 2020-01-13 12:45 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian