Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Organy doradcze

Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Podstawa prawna działania

Komisja do spraw GMM i GMO została powołana na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36 poz. 233, z 2009 r. Nr 18 poz. 97 oraz 2015 r. poz. 277).

Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie GMM i GMO.

Komisja liczy 21 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw środowiska na okres 4 lat.

Zakres działania

 1. opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń, o których mowa w art. 10 pkt 1 i 2,
 2. wydawanie opinii w sprawach przedstawianych przez ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie jego uprawnień wynikających z ustawy,
 3. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących GMM lub GMO oraz bezpieczeństwa biologicznego.

Szczegółowy sposób funkcjonowania Komisji, jej strukturę organizacyjną oraz tryb jej pracy określa wewnętrzny regulamin nadawany przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze zarządzenia.

Skład osobowy

 1. po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

  1. ministra właściwego do spraw zdrowia,
  2. ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  3. Ministra Obrony Narodowej,
  4. ministra właściwego do spraw gospodarki,
  5. ministra właściwego do spraw transportu,
  6. ministra właściwego do spraw nauki,
  7. ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  8. ministra właściwego do spraw środowiska,
  9. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  10. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

 2. siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 3. przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią, powoływany po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i organizacji pracodawców,
 4. dwaj przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, zgłoszeni przez te organizacje,
 5. przedstawiciel organizacji konsumenckich.

Przewodniczącego Komisji, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji powołuje i odwołuje Minister Środowiska spośród członków Komisji.

Komisja na V kadencję (lata 2015-2019) zostanie powołana wkrótce

informację wytworzył: Joanna Rybak
informację opublikował: Ryszard Walaszczyk
liczba wyświetleń: 3777
data wytworzenia: 2015-11-23 11:53
data publikacji: 2015-11-24 20:25
data ostatniej modyfikacji: 2016-02-17 11:53
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-24 20:25 Ryszard Walaszczyk Dodanie zobacz zakres zmian