Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Podstawy prawne działania

Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Status prawny

Zasady funkcjonowania i tryb działania Dyrektora Generalnego Ministerstwa określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233).

Zakres działania

Zgodnie z art. 25 ustawy o służbie cywilnej Dyrektor Generalny Ministerstwa:

 • zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:

  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra Klimatu i Środowiska, 
  • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,
  • występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa,
  • ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,
  • gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,
  • wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,
  • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
  • zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

 • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, w szczególności przez:

  • przygotowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie
  • dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy
   z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  • organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,
  • administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie;

 • wykonuje zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 • wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra.

informację wytworzył: Katarzyna Dumała
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 8410
data wytworzenia: 2009-05-04 16:11
data publikacji: 2015-11-22 19:11
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-07 10:59
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-22 19:11 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-02-17 10:36 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2018-01-15 15:45 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2019-11-27 14:40 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2020-10-12 09:30 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2021-03-10 14:41 Jarosław Mielnik Aktualizacja zobacz zakres zmian