Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kierownictwo

Mariusz Orion Jędrysek

Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek - Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju

Kontakt

tel.: (+48 22) 36-92-337

Curriculum vitae

Jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorem zwyczajnym dr hab. nauk o ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej. Jest prekursorem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.
W latach 2005-2007 był Głównym Geologiem Kraju. Od 2011 roku jest Posłem na Sejm. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Założyciel i przewodniczący parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, członek parlamentarnych zespołów m.in. ds. obniżenia cen paliw w Polsce i gazu łupkowego.
Od 1986 roku członek NSZZ „Solidarność”. W latach 2006-2007 prezydent, a w latach 2007-2008 - wiceprezydent Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W 2007 roku był redaktorem naczelnym serii monograficznej z zakresu geologii. W 2010 roku był wiceprzewodniczącym Grupy Sterującej Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate KIC EIT. Jest członkiem Konwentu Akademii Górniczo Hutniczej i Komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Odbył liczne staże naukowe, m.in. w Japan Society for the Promotion of Science i Fundacji Humbolta.

Zakres kompetencji

 • wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie  ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 685)
 • określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

  • Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,
  • Departamentu Nadzoru Geologicznego,
  • Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz,
  • Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, z wyłączeniem zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych;

 • wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

  • Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
  • Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego;

 • podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

  • obronnych w Ministerstwie,
  • zarządzania kryzysowego w Ministerstwie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

 • odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Środowiska, zgodnie z § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 poz. 1006, z późn. zm.);
 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia, oraz podpisuje odpowiedzi na skargi wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • uczestniczy w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich;
 • wykonuje obowiązki i kompetencje Ministra, jako stały zastępca Ministra, w czasie jego nieobecności.
informację wytworzył: Joanna Józefiak
informację opublikował: Ryszard Walaszczyk
liczba wyświetleń: 5409
data wytworzenia: 2015-11-23 09:49
data publikacji: 2015-11-24 14:51
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-21 15:15
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-24 14:51 Ryszard Walaszczyk Dodanie zobacz zakres zmian
2 2017-02-25 14:28 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2016-06-06 13:23 Ryszard Walaszczyk Aktualizacja zobacz zakres zmian