Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrole Najwyższej Izby Kontroli

Informacje dotyczące kontroli NIK z lat 2008-2015

Informacje dotyczące kontroli NIK z lat 2008-2015

Kontrole 2015

Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 22 - Gospodarka wodna i części 41 - Środowisko

Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami

Alternatywne metody wykorzystania węgla kamiennego do produkcji paliw gazowych i płynnych

Zlecanie podstawowych zadań organów władzy publicznej

Kontrole 2014

Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. część 22 - Gospodarka wodna i część 41 - Środowisko

Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych

Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzania

Wykonywanie przez państwowe jednostki budżetowe zadań dofinansowanych z rezerwy celowej utworzonej w budżecie państwa na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Efekty działalności instytutów badawczych

Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Kontrole 2013

Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 22 - Gospodarka wodna i w części 41 - Środowisko

Funkcjonowanie parków narodowych

Tworzenie i realizacja planów urządzenia lasu na terenie Puszczy Białowieskiej

Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach Instrumentu finansowego LIFE+

Zasadność budowy ekranów akustycznych i przepustów (przejść dla zwierząt) na trasie A2 Warszawa-Łódź

Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim

Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem

Kontrole 2012

Wykonanie w 2011 r. budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w częąściach: 22 - Gospodarka wodna i 41 - Środowisko

Gospodarowanie rzeczowym majątkiem trwałym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego

Kontrole 2011

Wykonanie budżetu państwa w 2010 r. w częściach: 22 - Gospodarka wodna i 41 - Środowisko

Realizacja "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" w zakresie likwidacji mogilników

Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym w zakresie planowania, monitorowania i sprawozdawczości

Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji

Kontrola działań dotyczących rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej w latach 2008-2011

Kontrole 2010

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w częściach: 22 - Gospodarka wodna i 41 - Środowisko

Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego w 2009 r.

Funkcjonowanie w Ministerstwie Środowiska systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2010 r.

Prawidłowość realizacji zadań w zakresie międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju

Zagospodarowanie spalarni odpadów niebezpiecznych zakupionej w ramach projektu PHARE PL 9608.02.01

Nadzór Ministra Środowiska nad zarządzaniem lasami i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Kontrole 2009

Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych)

Nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w parkach narodowych

Realizacja wybranych zadań wynikających z postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Wykonanie budżetu państwa w 2008 r. w częściach: 22 - Gospodarka wodna i 41 - Środowisko

Zapewnienie społeczeństwu udziału w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej

Kontrole 2008

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r. w częściach: 22 - gospodarka wodna i 41 - środowisko

informację wytworzył:
informację opublikował: Wit ŁABASZEWSKI
liczba wyświetleń: 923
data wytworzenia: 2019-02-14 18:31
data publikacji: 2021-05-12 00:58
data ostatniej modyfikacji: 2021-05-12 00:58
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-02-14 19:01 Wit ŁABASZEWSKI Dodanie zobacz zakres zmian