Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrole przeprowadzone w latach 2010 - 2015

Kontrole przeprowadzone w 2015 roku

Kontrole resortowe 2015


Plan kontroli resortowej na rok 2015

 1. Kontrola doraźna w Kampinoskim Parku Narodowym

  W dniach 15-21 stycznia 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Kampinoskim Parku Narodowym w zakresie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli

 2. Kontrola planowa w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach

  W dniach 19-30 stycznia 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 2/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach dotycząca realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 3. Kontrola planowa w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  W dniach 16 lutego-6 marca 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotycząca wybranych zagadnień z zakresu:
  1. Działalności finansowej Instytutu;
  2. Organizacji i jakości pracy Instytutu;
  3. Jakości zarządzania Instytutem;
  4. Stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska.
  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 4. Kontrola planowa w Wigierskim Parku Narodowym

  W dniach 9-18 marca 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 4/2015 z dnia 3 marca 2015 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Wigierskim Parku Narodowym dotyczącej funkcjonowania Parku w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz sprzedaży drewna.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 5. Kontrola planowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  W dniach 13-30 kwietnia 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 5/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie:
  1. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym NFOŚiGW;
  2. Dofinansowywanie przedsięwzięć objętych programem likwidacji „bomb ekologicznych" w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi;                 
  3. Prawidłowość wdrożenia postanowień Komunikatu Ministra Środowiska Nr 1 z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko;
  4. Prawidłowość oceny wybranych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu programu priorytetowego pn.”System zielonych inwestycji”, część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 6. Kontrola doraźna w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

  W dniach 13-24 kwietnia 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 6/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie dotycząca zasadności wydawania decyzji zwalniających inwestorów od zakazów wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Rokitnica.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli i odpowiedź

 7. Kontrola planowa w Kampinoskim Parku Narodowym

  W dniach 8-19 czerwca 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 7/2015 z dnia 22 maja 2015 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Kampinoskim Parku Narodowym dotycząca:
  1. Kontroli realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych  ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku;
  2. Kontroli realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji celowych;
  3. Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz realizacji zadań Straży Parku.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykły, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

  Odpowiedź

 8. Kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  W dniach 29 czerwca – 10 lipca 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 8/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotycząca:
  1. Zasad oraz prawidłowości zawierania umów na operatorów hydroelektrowni na obiektach piętrzących wodę zarządzanych przez rzgw;
  2. Prawidłowości  wdrożenia postanowień Komunikatu Ministra Środowiska Nr 1 z dnia 30 stycznia 2014 r., w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - gospodarka wodna i środowisko;
  3. Prawidłowości wielokrotnych zmian umowy na wykonawstwo stopnia wodnego Malczyce.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

  Stanowisko UZP

 9. Kontrola doraźna w Państwowym Instytucie Geologicznym

  W dniach 6-24 lipca 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie dotycząca wybranych zagadnień z zakresu wykonywania tzw. zleceń komercyjnych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczona, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli

 10. Kontrola doraźna w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  W dniach 24-28 sierpnia 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 10/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie prawidłowości udzielenia zamówień publicznych związanych z usługą cateringową w 2013 r.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli

 11. Kontrola doraźna w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

  W dniach 28 września – 9 października 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 11/2015 z dnia 8 września 2015 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotycząca wybranych zagadnień z zakresu polityki kadrowej.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

  Odpowiedź

 12. Kontrola planowa w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

  W dniach 28 września – 9 października 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 12/2015 z dnia 18 września 2015 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dotycząca:
  1. Kontroli realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych;
  2. Kontroli realizacji wyjazdów zagranicznych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

  Odpowiedź

 13. Kontrola doraźna w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej

  W dniach 2-20 listopada 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14/2015 z dnia 30 października 2015 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w zakresie:
  1. Prawidłowości przygotowania map zagrożenia powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne;
  2. Stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli

 14. Kontrola doraźna w Parku Narodowym Gór Stołowych

  W dniach 14-17 grudnia 2015 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 16/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Parku Narodowym Gór Stołowych w zakresie wybranych zagadnień dotyczących sformułowanych zarzutów skargowych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli
informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław MIELNIK
liczba wyświetleń: 1202
data wytworzenia: 2019-02-12 17:28
data publikacji: 2019-02-12 17:28
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-23 15:49
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-02-12 17:28 Jarosław MIELNIK Dodanie zobacz zakres zmian
2 2021-08-23 12:16 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2021-08-23 15:47 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian