Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrole przeprowadzone w latach 2010 - 2015

Kontrole przeprowadzone w 2014 roku

Kontrole resortowe 2014


Plan kontroli resortowej na rok 2014

 1. Kontrola planowa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

  W dniach 7-31 stycznia 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 1/2014 z dnia 12 grudnia 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w zakresie:
  1. Zlecania usług na zewnątrz;
  2. Realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przestrzegania przepisów dotyczących przemieszczania odpadów;
  3. Prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Pismo

  Odpowiedź

 2. Kontrola planowa w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

  W dniach 10-14 lutego 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 2/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  w Katowicach (IETU) w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 r. przez Ministra Środowiska względem IETU, w szczególności w zakresie realizacji postanowień przyjętego programu naprawczego.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli

 3. Kontrola doraźna w Ministerstwie Środowiska

  W dniach 14-24 lutego 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 3/2014 z dnia 16 lutego 2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska w zakresie oceny obowiązujących w Ministerstwie Środowiska procedur na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

  Sprawozdanie z kontroli

 4. Kontrola doraźna w Ministerstwie Środowiska

  W dniach 3-11 marca 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 4/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska w zakresie oceny prawidłowości przyznania koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych firmom: KGHM Polska Miedź S.A. oraz Leszno Copper Sp. z o.o.

  Sprawozdanie z kontroli

 5. Kontrola planowa w Białowieskim Parku Narodowym

  W dniach 10-14 marca 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 5/2014 z dnia 6 marca 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Białowieskim Parku Narodowym dotycząca:
  1. Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie sprzedaży drewna;
  2. Kontroli działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody;
  3. Kontroli realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji celowych;
  4. Kontroli funkcjonowania Ośrodka Hodowli Żubra.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

  Odpowiedź

 6. Kontrola doraźna w Ministerstwie Środowiska oraz Wolińskim Parku Narodowym

  W dniach 7-16 kwietnia 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 6/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody  w Ministerstwie Środowiska oraz Wolińskim Parku Narodowym w zakresie prawidłowości procesu sprzedaży nieruchomości byłemu dyrektorowi Wolińskiego Parku Narodowego.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

  Sprawozdanie z kontroli

 7. Kontrola planowa w Parku Narodowym „Ujście Warty”

  W dniach 12-16 maja 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 7/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Parku Narodowym „Ujście Warty” dotycząca:
  1. Kontroli realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku;
  2. Kontroli realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji celowych;
  3. Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

  Informacja PNUW na temat realizacji zaleceń pokontrolnych

 8. Kontrola doraźna w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

  W dniach 14-30 maja 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 8/2014 z dnia 12 maja 2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ) w zakresie prowadzonych przez GIOŚ postępowań na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli

 9. Kontrola doraźna w Ministerstwie Środowiska

  W dniach 21 maja – 6 czerwca 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2014 z dnia 21 została przeprowadzona kontrola doraźna w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska w zakresie oceny zasadności i prawidłowości przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Skierowanie osób do pracy tymczasowej do realizacji zadań w ramach projektu Ministerstwa Środowiska pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

  Sprawozdanie z kontroli

 10. Kontrola sprawdzająca w Biebrzańskim Parku Narodowym

  W dniach 2-6 czerwca 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 10/2014 z dnia 29 maja 2014 r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w Biebrzańskim Parku Narodowym dotyczącej:
  1. Kontroli realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku;
  2. Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
  3. Kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska w 2012 r.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 11. Kontrola doraźna w Technikum Leśnym w Miliczu

  W dniach 30 czerwca – 3 lipca 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 11/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Technikum Leśnym w Miliczu w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi oraz zawierania umów z podmiotami prowadzącymi na terenie szkoły działalność gospodarczą.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli

  Informacja TL w Miliczu dot. realizacji zaleceń pokontrolnych

 12. Kontrola doraźna w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

  W dniach 21 lipca – 7 sierpnia 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 12/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w zakresie prowadzonej przez Instytut polityki kadrowej w latach 2011-2014 (do 30 czerwca).

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Sprawozdanie z kontroli

 13. Kontrola planowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

  W dniach 4-22 sierpnia 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 13/2014 z dnia  23 lipca 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie:
  1. Planowanie wydatków i ich realizacja w 2013 r. – efektywność i sprawność wykorzystywania środków przeznaczonych na koszty zarządzania ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;
  2. Efektywność procesu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w otwartych naborach przeprowadzonych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków MF EOG i NMF 2009-2014 przeprowadzonych w 2013 r.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 14. Kontrola planowa w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej

  W dniach 8-26 września 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14/2014 z dnia  27 sierpnia 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w zakresie:
  1. Planowania wydatków i ich realizacji w 2013 r. - efektywność i sprawność wykorzystywania środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych;
  2. Kontroli realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód i racjonalnego gospodarowania wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki;
  3. Prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie;
  4. Kontroli wybranych elementów sposobu i formy realizacji kontroli zarządczej.
  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 15. Kontrola planowa w Gorczańskim Parku Narodowym

  W dniach 27-31 października 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 15/2014 z dnia 10 października 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Gorczańskim Parku Narodowym dotyczącej:
  1. Kontroli działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody;
  2. Kontroli realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji celowych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 16. Kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  W dniach 20-31 października 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 16/2014 z dnia 13 października 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w zakresie realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód i racjonalnego gospodarowania wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki.
  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne i odpowiedź

 17. Kontrola planowa w Państwowej Agencji Atomistyki

  W dniach 17-21 listopada 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 18/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 18. Kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

  W dniach 24 listopada - 5 grudnia 2014 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 19/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, w zakresie realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód i racjonalnego gospodarowania wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne i odpowiedź

 19. Kontrola doraźna w Ministerstwie Środowiska

  W dniach 8 grudnia 2014 r. – 16 stycznia 2015 r. na podstawie upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska nr 20/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska w zakresie wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa Środowiska, ekspertów zewnętrznych i pracowników podległych Ministrowi Środowiska jednostek, których wyjazdy były finansowane ze środków znajdujących się w dyspozycji Ministerstwa Środowiska.

  Sprawozdanie z kontroli
informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław MIELNIK
liczba wyświetleń: 2169
data wytworzenia: 2019-02-12 16:59
data publikacji: 2019-02-12 16:59
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-23 16:19
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-02-12 16:59 Jarosław MIELNIK Dodanie zobacz zakres zmian
2 2019-02-12 17:08 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2019-02-12 17:09 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2019-02-12 17:10 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2021-08-23 12:16 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2021-08-23 16:18 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2021-08-23 16:18 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian