Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrole przeprowadzone w latach 2010 - 2015

Kontrole przeprowadzone w 2013 roku

Kontrole resortowe 2013Plan kontroli resortowej na rok 2013

 1. Kontrola doraźna w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

  W dniach 14-16 stycznia 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dotyczących rezerwatu przyrody Jezioro Nidzkie i NATURA 2000 - Puszcza Piska PLB 280008.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 2. Kontrola planowa w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska

  W dniach 28 stycznia – 15 lutego 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska w zakresie:
  1. Terminowość realizacji spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych.
  2. Terminowość prowadzonych prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi do ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dotyczy kontroli w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
  3. Terminowości przesyłania do Ministra Środowiska, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę  i ograny niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. z 2009  Nr 222, poz. 1754), aktów prawa miejscowego – dotyczy kontroli w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 3. Kontrola planowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  W dniach 11-28 lutego 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 3/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca:
  1. Kontroli realizacji zadań NFOŚiGW jako Operatora Systemu Zielonych Inwestycji,
  2. Kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie kontroli zarządczej.
  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 4. Kontrola doraźna w Ministerstwie Środowiska

  W dniach 18 lutego – 8 marca 2013 r. na podstawie upoważnienia Zastępującego Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska nr 4/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska w zakresie zawierania przez Ministerstwo Środowiska umów cywilnoprawnych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 5. Kontrola doraźna w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

  W dniach 8-12 kwietnia 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 5/2013 z dnia 27 marca 2013 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 6. Kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie

  W dniach 8-12 kwietnia 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 6/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie wybranych zagadnień dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych inwestycji.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 7. Kontrola planowa w Instytucie Badawczym Leśnictwa

  W dniach 13-24 maja 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 7/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym dotycząca wybranych zagadnień z zakresu:
  1. działalności finansowej Instytutu;
  2. organizacji i jakości pracy Instytutu;
  3. jakości zarządzania Instytutem.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 8. Kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  W dniach 13-17 maja 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 8/2013 z dnia 10 maja 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu w zakresie:
  1. Gospodarowania majątkiem,
  2. Udzielania zamówień publicznych dla realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych,
  3. Zgodności faktycznych terminów realizacji inwestycji z harmonogramami.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 9. Kontrola doraźna w Nadleśnictwie Jeleśnia

  W dniach 11-13 czerwca 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Nadleśnictwie Jeleśnia w zakresie weryfikacji zarzutów sformułowanych w skardze pod adresem Nadleśnictwa Jeleśnia przez Stowarzyszenie Pracowania na rzecz Wszystkich Istot.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 10. Kontrola planowa w Instytucie Ochrony Środowiska

  W dniach 22 lipca – 2 sierpnia 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 10/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w zakresie:
  1. Działalności finansowej Instytutu.
  2. Organizacji i jakości pracy Instytutu.
  3. Jakości zarządzania Instytutem.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 11. Kontrola planowa w Państwowym Instytucie Geologicznym

  W dniach 22 sierpnia – 6 września 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 11/2013  z dnia 9 sierpnia 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w zakresie:
  1. Działalności finansowej Instytutu.
  2. Organizacji i jakości pracy Instytutu.
  3. Jakości zarządzania Instytutem.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne


 12. Kontrola planowa w Magurskim Parku Narodowym

  W dniach 14-17 października 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 12/2013 z dnia 25 września 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Magurskim Parku Narodowym w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji celowych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 13. Kontrola planowa w Świętokrzyskim Parku Narodowym

  W dniach 4-7 listopada 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 13/2013  z dnia 25 września 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Świętokrzyskim Parku Narodowym w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji celowych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 14. Kontrola planowa w Wielkopolskim Parku Narodowym

  W dniach 2-5 grudnia 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14/2013 z dnia 25 września 2013 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Wielkopolskim Parku Narodowym w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji celowych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 15. Kontrola doraźna w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  W dniach 22 listopada – 4 grudnia 2013 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 15/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. oraz aneksu do upoważnienia z dnia 27 listopada 2013 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie prawidłowości wyboru do dofinansowania, realizacji oraz rozliczenia projektu „Eko-Herkules”, wdrażanego przez Fundację Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław MIELNIK
liczba wyświetleń: 919
data wytworzenia: 2019-02-12 16:40
data publikacji: 2019-02-12 16:40
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-23 16:22
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-02-12 16:40 Jarosław MIELNIK Dodanie zobacz zakres zmian
2 2021-08-23 12:17 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2021-08-23 16:20 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2021-08-23 16:20 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2021-08-23 16:21 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2021-08-23 16:21 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian