Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrole przeprowadzone w latach 2010 - 2015

Kontrole przeprowadzone w 2012 roku

Kontrole resortowe 2012


Plan kontroli resortowej na 2012 rok

 1. Kontrola doraźna w Nadleśnictwie Żednia

  W dniach 9-13 stycznia 2012 r. na podstawie upoważnienia nr 1/2012 Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. została przeprowadzona  kontrola doraźna w Nadleśnictwie Żednia w zakresie realizacji przez Nadleśnictwo polityki mieszkaniowej w kontekście przesłanej do Ministerstwa Środowiska skargi.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 2. Kontrola doraźna w Białowieskim Parku Narodowym

  W dniach 9-13 stycznia 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. została przeprowadzona  kontrola doraźna w Białowieskim Parku Narodowym w zakresie gospodarki finansowej.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 3. Kontrola doraźna w Nadleśnictwie Świdnik

  W dniach 30 stycznia – 3 lutego 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. została przeprowadzona  kontrola doraźna w Nadleśnictwie Świdnik w zakresie wybranych zagadnień dotyczących obrotu drewnem, zamówień publicznych oraz rozliczania kosztów podróży służbowych w kontekście złożonej skargi.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 4. Kontrola planowa w Poleskim Parku Narodowym

  W dniach 6-17 lutego 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 4/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. została przeprowadzona  kontrola planowa w Poleskim Parku Narodowym dotycząca:
  1. Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
  2. Kontroli realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 5. Kontrola doraźna w Zespole Szkół Leśnych w Miliczu

  W dniach 13-17 lutego 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 5/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. została przeprowadzona  kontrola doraźna w Zespole Szkół Leśnych w Miliczu w zakresie wybranych zagadnień dotyczących: ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 6. Kontrola doraźna w Państwowej Agencji Atomistyki

  W dniach 22 lutego – 2 marca  2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 6/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. została przeprowadzona  kontrola doraźna w Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie  w zakresie: struktury organizacyjnej, gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 7. Kontrola planowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  W dniach 5-9 marca  2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 7/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie:
  1. Gospodarki  finansowej.
  2. Kontroli realizacji zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie przeprowadzania postępowań i wykonywania innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 8. Kontrola planowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

  W dniach 26-30 marca  2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie:
  1. Gospodarki  finansowej.
  2. Kontroli realizacji zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie przeprowadzania postępowań i wykonywania innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 9. Kontrola planowa w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach

  W dniach 26-30 marca  2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2012 z dnia 12 marca 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach dotycząca sposobu załatwiania skarg na działalność dyrektorów okręgowych urzędów górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 10. Kontrola planowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

  W dniach 16-20 kwietnia  2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 10/2012 z dnia 29 marca 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi w zakresie:
  1. Gospodarki  finansowej.
  2. Kontroli realizacji zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie przeprowadzania postępowań i wykonywania innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 11. Kontrola doraźna w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  W dniach 16-20 kwietnia  2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 11/2012 z dnia 30 marca 2012 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce”.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 12. Kontrola w Bieszczadzkim Parku Narodowym

  W dniach 7-18 maja 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 12/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Bieszczadzkim Parku Narodowym dotycząca:
  1. Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
  2. Kontroli realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 13. Kontrola doraźna w Biebrzańskim Parku Narodowym

  W dniach 14-18 maja 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 13/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Biebrzańskim Parku Narodowym dotycząca weryfikacji zarzutów sformułowanych w skardze pod adresem Parku, dotyczących nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 14. Kontrola doraźna w Państwowym Instytucie Geologicznym

  W dniach 28 maja – 1 czerwca 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14/2012 z dnia 24 maja 2012 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Państwowym Instytucie Geologicznym w zakresie:
  1. Powstania i funkcjonowania magazynu do przechowywania rdzeni wiertniczych w Kielnikach k/Częstochowy.
  2. Nakładów finansowych poniesionych na budowę i funkcjonowanie w/w magazynu.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 15. Kontrola doraźna w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej

  W dniach 11-22 czerwca 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 15/2012 z dnia 31 maja 2012 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie:
  1. Poprawności realizacji procedur przetargowych budowy systemu informatycznego ISOK;
  2. Celowości projektu informatycznego „Meteo–risk” w kontekście jednoczesnej realizacji projektu ISOK.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 16. Kontrola planowa w Drawieńskim Parku Narodowym

  W dniach 18-22 czerwca 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 16/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Drawieńskim Parku Narodowym w zakresie:
  1. Gospodarki finansowej Parku,
  2. Udostępniania Parku dla turystyki.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 17. Kontrola planowa w Narwiańskim Parku Narodowym

  W dniach 2-6 lipca 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 17/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Narwiańskim Parku Narodowym w zakresie:
  1. Kontroli funkcjonowania parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
  2. Kontroli realizacji planu finansowego parku.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 18. Kontrola doraźna w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

  W dniach 9-13 lipca 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 18/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w zakresie weryfikacji zarzutów sformułowanych w skardze dotyczących transakcji sprzedaży drewna przeprowadzonej przez Nadleśnictwo Brzeg.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 19. Kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie

  W dniach 23-27 lipca 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 19/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 20. Kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  W dniach 6-10 sierpnia 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 20/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach w zakresie realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 21. Kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  W dniach 27-31 sierpnia 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 21/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 22. Kontrola doraźna w Biebrzańskim Parku Narodowym

  W dniach 28 sierpnia - 7 września 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 22/2012  z dnia 23 sierpnia 2012 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Biebrzańskim PN w zakresie:
  1. Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
  2. Oceny systemu monitorowania przez Park realizacji zabiegów ochronnych, wynikających z umów dzierżawy.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 23. Kontrola planowa w Babiogórskim Parku Narodowym

  W dniach 17-19 października 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 23/2012  z dnia 10 października 2012 r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w Babiogórskim PN w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska w 2011 r.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 24. Kontrola planowa w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

  W dniach 5-13 listopada 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 24/2012 z dnia 30 października 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach dotycząca wybranych zagadnień z zakresu:
  1. działalności finansowej Instytutu;
  2. organizacji i jakości pracy Instytutu;
  3. jakości zarządzania Instytutem.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 25. Kontrola planowa w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej

  W dniach 26 listopada - 14 grudnia 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 25/2012 z dnia 24 października 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotycząca wybranych zagadnień z zakresu:
  1. działalności finansowej Instytutu;
  2. organizacji i jakości pracy Instytutu;
  3. jakości zarządzania Instytutem.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 26. Kontrola doraźna w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  W dniach 12-16 listopada 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 26/2012  z dnia 9 listopada 2012 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Prezesa Zarządu oraz zastępców Prezesa NFOŚiGW.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne

 27. Kontrola doraźna w Nadleśnictwie Maskulińskie

  W dniach 3-7 grudnia 2012 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 27/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Nadleśnictwie Maskulińskie dotycząca gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie dzierżawy oraz najmu nieruchomości.

  Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

  Wystąpienie pokontrolne
informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław MIELNIK
liczba wyświetleń: 2302
data wytworzenia: 2019-02-12 16:11
data publikacji: 2019-02-12 16:11
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-12 16:21
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-02-12 16:11 Jarosław MIELNIK Dodanie zobacz zakres zmian
2 2019-02-12 16:19 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2019-02-12 16:19 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2019-02-12 16:21 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian