Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrole przeprowadzone w latach 2010 - 2015

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku

Kontrole resortowe 2011 rok


Plan kontroli resortowej na 2011 rok

 1. Kontrola w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska

  Na podstawie upoważnienia 1/2011 Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2011 r. w dniach 17 stycznia – 4 lutego 2011 r. została przeprowadzona w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska kontrola doraźna w zakresie  analizy i oceny podstaw funkcjonowania oraz działalności w zakresie poszukiwania, rozeznania i przygotowania do przemysłowego zagospodarowania konkrecji żelazowomanganowych organizacji „Interoceametal”, w kontekście planowanych i wykonanych kosztów, na podstawie materiałów znajdujących się w Ministerstwie Środowiska.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego. Zadanie zakończyło się sporządzeniem sprawozdania z kontroli.

 2. Kontrola w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

  Na podstawie upoważnienia 2/2011 Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2011 r. w dniach 7-25 lutego 2011 r. została przeprowadzona w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Terminowości realizacji spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.
  2. Terminowości prowadzonych prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi do ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 31 marca 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 3. Kontrola w Instytucie Ochrony Środowiska

  Na podstawie upoważnienia 3/2011 Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w dniach 14 lutego – 4 marca 2011 r. została przeprowadzona w Instytucie Ochrony Środowiska kontrola doraźna w zakresie zasad finansowania zadań:
  1. Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.),
  2. Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784).

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 22 kwietnia 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 4. Kontrola w Babiogórskim Parku Narodowym

  Na podstawie upoważnienia 4/2011 Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2011 r. w dniach 14-25 marca 2011 r. została przeprowadzona w Babiogórskim Parku Narodowym planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie parku narodowego.
  2. Realizacji rocznych zadań ochronnych Parku  ustanowionych przez Ministra Środowiska w poszczególnych ekosystemach.
  3. Stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
  4. Trybu i terminowości wydawania postanowień dyrektora Parku w sprawie zabudowy na terenie    Parku i otuliny.
  5. Gospodarki finansowej Parku, w tym zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej, gospodarki transportowej oraz realizacji zamówień publicznych.
  6. Funkcjonowania Straży Parku.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 20 maja 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 5. Kontrola w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku

  Na podstawie upoważnienia 5/2011 Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2011 r. w dniach 28 marca – 1 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Gospodarki finansowej;
  2. Zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 8 czerwca  2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 6. Kontrola w Parku Narodowym Bory Tucholskie

  Na podstawie upoważnienia 6/2011 Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2011 r. w dniach 4-15 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona w Parku Narodowym Bory Tucholskie planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie parku narodowego.
  2. Realizacji rocznych zadań ochronnych Parku  ustanowionych przez Ministra Środowiska w poszczególnych ekosystemach..
  3. Stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
  4. Trybu  i terminowości wydawania postanowień dyrektora Parku w sprawie zabudowy na terenie Parku i otuliny.
  5. Gospodarki finansowej Parku, w tym zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej, gospodarki transportowej oraz realizacji zamówień publicznych.
  6. Funkcjonowania Straży Parku.
  7. Stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 17 maja 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 7. Kontrola w Technikum Leśnym w Rogozińcu

  Na podstawie upoważnienia 7/2011 Ministra Środowiska z dnia 1 kwietnia 2011 r. w dniach 11-15 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona w Technikum Leśnym w Rogozińcu planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Gospodarki finansowej.
  2. Zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 8 czerwca  2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 8. Kontrola w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery

  Na podstawie upoważnienia 8/2011 Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2011 r. w dniach 12-19 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w Ministerstwie Środowiska kontrola doraźna w zakresie sprzedaży jednostek AUU.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego. Zadanie zakończyło się sporządzeniem sprawozdania z kontroli.

 9. Kontrola w Parku Narodowym Gór Stołowych

  Na podstawie upoważnienia 9/2011 Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2011 r. w dniach 16-27 maja 2011 r. została przeprowadzona w Parku Narodowym Gór Stołowych planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie parku narodowego.
  2. Realizacji rocznych zadań ochronnych Parku  ustanowionych przez Ministra Środowiska w poszczególnych ekosystemach.
  3. Stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
  4. Trybu i terminowości wydawania postanowień dyrektora Parku w sprawie zabudowy na terenie    Parku i otuliny.
  5. Udostępnianie obszaru Parku dla celów określonych w ustawie o ochronie przyrody.
  6. Gospodarki  finansowej Parku, w tym zagadnień dotyczące polityki mieszkaniowej, gospodarki transportowej oraz realizacji zamówień publicznych.
  7. Funkcjonowania Straży Parku.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 22 czerwca 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 10. Kontrola w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska

  Na podstawie upoważnienia 10/2011 Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2011 r. w dniach 1-30 czerwca 2011 r. została przeprowadzona w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska kontrola doraźna w zakresie działań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska  w ramach  problematyki gazu łupkowego, w tym w szczególności analiza: przyjętych rozwiązań legislacyjnych, procesu koncesyjnego oraz podjętych działań poza administracyjnych.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego. Zadanie zakończyło się sporządzeniem sprawozdania z kontroli.

 11. Kontrola w Białowieskim Parku Narodowym

  Na podstawie upoważnienia nr 11/2011 Ministra Środowiska z dnia 7 czerwca  2011 r. w dniach 13-17 czerwca 2011 r. została przeprowadzona w Białowieskim Parku Narodowym kontrola doraźna  w zakresie:
  1. Gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Zasad odbioru prac zleconych oraz praktycznego ich przestrzegania.
  3. Prowadzenia i finansowania księgi rodowodowej żubrów.
  4. Spraw pracowniczych.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 26 września 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 12. Kontrola w Departamencie Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska

  Na podstawie upoważnienia 12/2011 Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2011 r. w dniach 17-20 czerwca 2011 r. została przeprowadzona w Departamencie Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska kontrola doraźna w zakresie powołania komisji konkursowej na wyłonienie kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu w kontekście prawidłowości i rzetelności postępowania.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego. Zadanie zakończyło się sporządzeniem sprawozdania z kontroli.

 13. Kontrola w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Na podstawie upoważnienia nr 13/2011 Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w dniach 4-8 lipca 2011 r. została przeprowadzona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontrola doraźna w zakresie działań podjętych przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wystąpienia nieprawidłowości w konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego. Zadanie zakończyło się sporządzeniem sprawozdania z kontroli.

 14. Kontrola w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej

  Na podstawie upoważnienia nr 14/2011 Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w dniach 18-29 lipca 2011 r. została przeprowadzona w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej kontrola doraźna w zakresie sposobu i zasad gospodarowania środkami finansowymi w kontekście: zasadności zagranicznych podróży służbowych; prawidłowości postępowań o zamówienia publiczne oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 18 października 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 15. Kontrola w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

  Na podstawie upoważnienia nr 15/2011 Ministra Środowiska z dnia 15 lipca  2011 r. w dniach 8-12 sierpnia 2011 r. została przeprowadzona w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych  i ustalonych procedur wewnętrznych.
  2. Realizacji sprzedaży drewna.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 3 listopada 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 16. Kontrola w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

  Na podstawie upoważnienia nr 16/2011 Ministra Środowiska z dnia 15 lipca  2011 r. w dniach 22-26 sierpnia 2011 r. została przeprowadzona w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych.
  2. Realizacji sprzedaży drewna.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 3 listopada 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 17. Kontrola w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

  Na podstawie upoważnienia nr 17/2011 Ministra Środowiska z dnia 15 lipca  2011 r. w dniach 5-9 września 2011 r. została przeprowadzona w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych.
  2. Realizacji sprzedaży drewna.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 3 listopada 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 18. Kontrola w Słowińskim Parku Narodowym

  Na podstawie upoważnienia nr 18/2011 Ministra Środowiska z dnia 22 września 2011 r. w dniach 17-28 października 2011 r. została przeprowadzona w Słowińskim Parku Narodowym planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Realizacji rocznych zadań ochronnych Parku  ustanowionych przez Ministra Środowiska w poszczególnych ekosystemach.
  2. Stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
  3. Udostępniania obszaru Parku dla celów określonych w ustawie o ochronie przyrody.
  4. Gospodarki finansowej Parku.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 16 grudnia 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 19. Kontrola w Zespole Szkół Leśnych w Miliczu

  Na podstawie upoważnienia nr 19/2011 Ministra Środowiska z dnia 6 września  2011 r. w dniach 19-22 września 2011 r. została przeprowadzona w Zespole Szkół Leśnych w Miliczu kontrola doraźna w zakresie:
  1. Weryfikacji zagadnień podnoszonych w skargach kierowanych do Ministerstwa Środowiska;
  2. Gospodarki finansowej;
  3. Polityki kadrowej.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 12 grudnia  2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne

 20. Kontrola w Tatrzańskim Parku Narodowym

  Na podstawie upoważnienia nr 20/2011 Ministra Środowiska z dnia 22 września 2011 r. w dniach 17-28 października 2011 r. została przeprowadzona w Tatrzańskim Parku Narodowym planowa kontrola problemowa w zakresie:
  1. Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie PN.
  2. Realizacji rocznych zadań ochronnych Parku ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach.
  3. Stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
  4. Trybu i terminowości wydawania postanowień dyrektora Parku w sprawie zabudowy na terenie Parku i otuliny.
  5. Udostępniania obszaru Parku dla celów określonych w ustawie o ochronie przyrody.
  6. Realizacji zamówień publicznych.
  7. Funkcjonowania Straży Parku.

  W wyniku przeprowadzonego zadania w dniu 28 grudnia 2011 r. Minister Środowiska wystosował do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne.

  Wystąpienie pokontrolne
informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław MIELNIK
liczba wyświetleń: 3374
data wytworzenia: 2019-02-12 15:20
data publikacji: 2019-02-12 15:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-12 15:37
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-02-12 15:20 Jarosław MIELNIK Dodanie zobacz zakres zmian
2 2019-02-12 15:27 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2019-02-12 15:30 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2019-02-12 15:31 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2019-02-12 15:33 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2019-02-12 15:34 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2019-02-12 15:35 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian