Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kontrole przeprowadzone w latach 2010 - 2015

Kontrole przeprowadzone w 2010 roku

Kontrole resortowe 2010

 1. Biebrzański Park Narodowy
  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 20 do 23 lipca 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 12/2010 z 14 lipca 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola w zakresie gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego przy Biebrzańskim Parku Narodowym.
  Wystąpienie pokontrolne: Plik PDF

 2. Centrum Informacji o Środowisku
  Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 22 lutego do 5 marca  2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 4/2010 z 17 lutego 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola przeprowadzona w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji zamówień publicznych w aspekcie przestrzegania przepisów Prawa zamówień publicznych
  Wystąpienie pokontrolne: Plik PDF

 3. Centrum Informacji o Środowisku oraz Ministerstwo Środowiska
  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 28 kwietnia do 14 maja 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 7/2010 z 30 kwietnia 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola przeprowadzona w zakresie Realizacji umowy zawartej w dniu 14 grudnia 2007 r. "Zapewnienie komunikacji i przepływu danych między bazami danych i rejestrami prowadzonymi przez resort środowiska oraz ich wizualizacja na Ekoportalu przy wykorzystaniu GIS, jak również przeszkolenie przyszłych administratorów i użytkowników systemu w ramach projektu TF2005/017-488.03.05 - Wzmocnienie administracji w dziedzinie środowiska naturalnego poprzez systemy technologii informatycznej".

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

 4. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 19 stycznia do 21 stycznia 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 2/2010 z 18 stycznia 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola przeprowadzona w zakresie działań podjętych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych związanych z wnioskiem Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój z dnia 25 sierpnia 2008r. Zn.spBOS 7321/06/08 dotyczącym zmiany przeznaczenia 2.5 ha gruntów leśnych na cele nieleśne, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Zdroje, przeznaczonych pod wyciąg narciarski.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

 5. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 18 maja do 28 maja 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 9/2010 z 11 maja  2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola przeprowadzona w zakresie zbadania przesłanek postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 lipca 2009r., Zn.: GDOŚ/DON/00/289-22/318/09/sw uchylającego skarżone postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 maja 2009r., Zn.: RDOŚ-32-WOOŚ-N-6650/155/09/mł i stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

 6. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 6 do 17 września 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 14/2010 z 2 września 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola przeprowadzona w zakresie systemu nadzoru sprawowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nad gospodarką odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prawidłowości sporządzania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska raportów dotyczących gospodarki w/w odpadami.

  Wystąpienie pokontrolne: Plik PDF

 7. Instytut Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 13 lipca do 6 sierpnia 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 11/2010 z 30 czerwca 2010 r.

  Tematyka:
  Rola Instytutu Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikowanych bądź podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską wielostronnych umów międzynarodowych oraz członkostwa w agendach i instytucjach ONZ.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego

 8. Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska
  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 4 maja do 14 maja 2010 r. na podstawie upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Nr 8/2010 z 27 kwietnia 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola przeprowadzona w zakresie legalności podejmowania przez pracowników Ministerstwa Środowiska dodatkowego zatrudnienia i zajęć zarobkowych

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

 9. Państwowy Instytut Geologiczny
  Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 25 stycznia do 5 lutego 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 1/2010 z 15 stycznia 2010 r.

  Tematyka:
  Analiza procesu zarządzania i organizacji Instytutu jako jednostki realizującej zadania państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

 10. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku i Nadleśnictwo Wejherowo
  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach od 22 marca do 25 marca  2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 5/2010 z 5 marca 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola zasadności wniosku dyrektora RDLP w Gdańsku o cofnięcie zarządu i zwolnienie do wydzierżawienia obwodu łowieckiego nr 10A wchodzącego w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny Sobieńczyce, zarządzanego przez Nadleśnictwo Wejherowo.

  W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości odstąpiono od opracowania wystąpienia pokontrolnego.

 11. Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych: w Krośnie, Pile i we Wrocławiu
  Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 22 marca do 18czerwca  2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 6/2010 z 5 marca 2010 r.

  Tematyka
  Kontrola w zakresie:
  Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa Będącym w zarządzie Lasów Państwowych, w tym:
  - stan prawny nieruchomości
  - sprzedaż i nabywanie lasów i gruntów
  - zamiany lasów i innych nieruchomości
  - wydzierżawienie lasów i gruntów

  Wystąpienie pokontrolne - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu: Plik PDF

  Wystąpienie pokontrolne - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile: Plik PDF

  Wystąpienie pokontrolne - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie: Plik PDF

 12. Świętokrzyski Park Narodowy
  Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 2 do 13 sierpnia 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 13/2010 z 14 lipca 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola przeprowadzona w zakresie:
  1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie parku narodowego.
  2. Realizacja rocznych zadań ochronnych Parku ustanowionych przez Ministra Środowiska.
  3. Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
  4. Polityka mieszkaniowa, w tym przestrzeganie zasad obliczania i wypłacania ekwiwalentu przysługującego pracownikom w przypadku braku możliwości przydziału mieszkania bezpłatnego.
  5. Tryb i terminowość wydawania postanowień dyrektora Parku w sprawie zabudowy na terenie Parku i otuliny.
  6. Gospodarka finansowa Parku.
  7. Realizacja zamówień publicznych.
  8. Gospodarka transportowa.
  9. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Wystąpienie pokontrolne: Plik PDF

 13. Wielkopolski Park Narodowy
  Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 5 do 16 lipca 2010 r. na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska Nr 10/2010 z 29 czerwca 2010 r.

  Tematyka:
  Kontrola przeprowadzona w zakresie:
  1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa pozostającym w zarządzie parku narodowego.
  2. Realizacja rocznych zadań ochronnych Parku ustanowionych przez Ministra Środowiska.
  3. Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
  4. Polityka mieszkaniowa, w tym przestrzeganie zasad obliczania i wypłacania ekwiwalentu przysługującego pracownikom w przypadku braku możliwości przydziału mieszkania bezpłatnego.
  5. Tryb i terminowość wydawania postanowień dyrektora Parku w sprawie zabudowy na terenie Parku i otuliny.
  6. Gospodarka finansowa Parku.
  7. Realizacja zamówień publicznych.
  8. Gospodarka transportowa.
  9. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Wystąpienie pokontrolne: Plik PDF

 

informację wytworzył: Jarosław Mielnik
informację opublikował: Jarosław MIELNIK
liczba wyświetleń: 2895
data wytworzenia: 2019-01-21 11:08
data publikacji: 2019-01-21 11:08
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-12 17:32
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2019-01-21 11:08 Jarosław MIELNIK Dodanie zobacz zakres zmian
2 2019-02-12 13:37 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2019-02-12 13:47 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2019-02-12 13:47 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2019-02-12 17:30 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2019-02-12 17:32 Jarosław MIELNIK Aktualizacja zobacz zakres zmian