Powrót do góry

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Lista e-usług realizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na ePUAP: 

Dla jednostek podległych i nadzorowanych:

Dla poniższych usług wymagany jest podpis certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Lista usług centralnych udostępnianych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na ePUAP realizowanych przez inne podmioty

Identyfikator podmiotu oraz adres skrytki domyślnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Identyfikator podmiotu: mos
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /mos/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Ministerstwa Klimatu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 500 MB (zgodnie ze standardami platformy ePUAP).
  3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

W poniższej tabeli podajemy formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 180):

 

Format danych Organizacja ustalająca format Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.gif grafika rastrowa  CompuServe  
.jpg (-jpeg) grafika rastrowa  Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300 
.odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
.svg grafika wektorowa W3C  
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated  
.txt niesformatowany tekst   ISO/IEC 10646 
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xml sformatowany tekst W3C  

 

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony do Ministerstwa Klimatu i Środowiska również na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD;
  • Płyta DVD;
  • Pamięć USB.

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wzory dokumentów elektronicznych opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Dotyczy
2021/06/08/10681 Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parkach narodowych
2018/01/12/4984 Wzór sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych
2018/01/12/4983 Wzór sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych dla jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
2018/01/09/4962 Wzór sprawozdania z kart urządzeń oraz systemów ochrony przeciwpożarowej prowadzonych przez operatorów urządzeń oraz systemów ochrony przeciwpożarowej będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie
2018/01/04/4939 Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2018/01/02/4904 Wzór sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych
2017/12/20/4856 Wzór sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych
2017/12/20/4855 Wzór karty systemu ochrony przeciwpożarowej
2017/12/20/4854 Wzór karty urządzenia
2017/10/27/4583 Wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 11 ust. 3 lub odstępstwo, o którym mowa w art. 15 ust. 4 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014
2016/11/07/3641 Wzór wniosku o wpis do rejestru dla przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych
2016/11/07/3640  Wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
2016/10/04/3538 Wzór wniosku o wpis do rejestru dla przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje 
2016/10/04/3537 Wzór wniosku o odstępstwo, którym mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
2016/10/04/3536 Wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
2016/10/04/3535 Wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
2016/05/17/3328 Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych
2015/12/07/2926 Wzór uproszczonego zestawienia zmian zasobów złoża
2015/12/04/2925 Wzór zestawienia zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek
2015/12/04/2918 Wzór zestawienia zmian zasobów złoża
2015/12/04/2917 Wzór zestawienia zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego
2015/12/01/2897 Wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
2015/07/24/2531 Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
informację wytworzył: Elżbieta Koziara
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 114308
data wytworzenia: 2015-11-04 13:15
data publikacji: 2015-11-05 16:57
data ostatniej modyfikacji: 2022-04-13 13:18
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 2015-11-05 16:57 Wit Łabaszewski Dodanie zobacz zakres zmian
2 2016-02-17 13:14 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 2016-11-10 23:51 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 2016-11-11 00:12 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 2016-12-08 05:31 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 2017-01-17 17:52 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 2017-01-28 07:35 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 2017-01-28 07:37 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
9 2017-01-28 09:51 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
10 2017-01-28 12:10 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
11 2017-01-28 12:12 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
12 2017-01-30 11:20 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
13 2017-01-30 11:21 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
14 2017-01-30 11:31 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
15 2017-01-30 12:25 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
16 2017-01-30 14:55 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
17 2017-02-01 16:01 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
18 2017-02-01 16:05 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
19 2017-02-06 10:27 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
20 2017-02-14 11:48 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
21 2017-02-14 12:28 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
22 2017-03-02 17:27 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
23 2017-05-13 07:00 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
24 2017-06-08 10:29 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
25 2017-06-08 10:33 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
26 2017-07-14 14:17 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
27 2017-10-31 12:40 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
28 2017-10-31 12:42 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
29 2017-10-31 12:42 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
30 2017-10-31 12:45 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
31 2018-01-04 13:59 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
32 2018-01-04 14:07 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
33 2018-01-12 13:29 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
34 2018-01-12 13:51 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
35 2018-01-12 14:00 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
36 2018-01-12 14:06 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
37 2018-01-12 14:31 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
38 2018-01-12 14:34 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
39 2018-01-12 14:39 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
40 2018-03-22 20:52 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
41 2019-12-16 11:19 Wit Łabaszewski Aktualizacja zobacz zakres zmian
42 2019-12-16 11:33 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
43 2021-07-02 11:29 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
44 2021-07-02 11:29 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
45 2021-07-06 11:20 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
46 2021-07-07 10:14 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
47 2022-01-20 17:53 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
48 2022-04-13 10:20 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
49 2022-04-13 10:21 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
50 2022-04-13 10:27 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
51 2022-04-13 10:30 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
52 2022-04-13 10:30 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
53 2022-04-13 10:32 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
54 2022-04-13 10:48 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
55 2022-04-13 10:49 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
56 2022-04-13 10:50 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
57 2022-04-13 10:52 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
58 2022-04-13 10:52 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
59 2022-04-13 10:56 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
60 2022-04-13 10:58 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
61 2022-04-13 10:58 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
62 2022-04-13 10:58 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
63 2022-04-13 10:58 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
64 2022-04-13 10:58 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
65 2022-04-13 10:58 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
66 2022-04-13 10:58 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
67 2022-04-13 10:59 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
68 2022-04-13 10:59 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
69 2022-04-13 11:06 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
70 2022-04-13 11:07 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
71 2022-04-13 11:08 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
72 2022-04-13 11:09 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
73 2022-04-13 11:10 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
74 2022-04-13 11:20 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
75 2022-04-13 11:55 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
76 2022-04-13 12:25 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
77 2022-04-13 12:25 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
78 2022-04-13 12:25 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
79 2022-04-13 12:48 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
80 2022-04-13 12:48 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
81 2022-04-13 12:50 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
82 2022-04-13 12:57 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
83 2022-04-13 12:57 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
84 2022-04-13 12:58 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
85 2022-04-13 13:03 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
86 2022-04-13 13:11 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
87 2022-04-13 13:16 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian
88 2022-04-13 13:18 Aleksandra Puczniewska Aktualizacja zobacz zakres zmian